Història

QUI SOM?

El Club Diafragma Vilafranca comença la seva activitat l’any 1974 com a conseqüència de l’escissió de  l’altra  associació  fotogràfica  existent  a  Vilafranca, l’Agrupació Fotogràfica, secció del “Casal Societat La Principal”.

Aquesta última fou fundada l’any 1954,  essent la secció de fotografia del Casal. Als pocs anys, una part dels seus membres marxen per diverses desavinences amb la direcció, creant un club de fotografia nou que tindrà la seva seu social al carrer Pere Alegret de la nostra Vila.

Al llarg de l’història totes dúes entitats fotogràfiques, amb els seus alts i baixos, van veure com a la dècada dels anys 90,  anaven  decreixient significativament els seus associats i per conseqüència també les seves activitats, fins el punt d’arrivar a un punt mort amb mínimes activitats dels socis, veient perillar la continuïtat d’emdúes associacions.

Aquesta circumstància i després de dues dècades de la seva separació, el Club Diafragma i l’Agrupació Fotogràfica decideixen fusionar-se per crear l’Agrupació Fotogràfica Diafragma Vilafranca, integrant-se dins l’estructura de la Societat “La Principal” del Casal.

Aquesta fórmula durà fins al 2016 on el Club Diafragma pren la iniciativa de deixar de ser secció casalista i ubicar-se en unes altres instal·lacions. Davant aquesta perspectiva, el Casal veu també la necessitat de renovar la relació amb el nostre Club, negociant uns acords de bilateralitat entre les dúes  entitats, en què  es  veu per  damunt de tot  que  s’ha de continuar treballant plegats amb sinergies noves i amb visió de benefici mutu.

 • JUNTA ACTUAL
  • President: Josep Manel Agustí Aguilar
  • Vice-President: Carles Alasraki Albertí
  • Secretari: Josep Catasús Vallès
  • Tresorer: Jordi Ventura Carbó
  • Vocal: Jordi Farran Villanueva
  • Vocal: Miquel Rota Soler
  • Vocal: Josep Valdés Osuna